Skip to main content

Zoološki značenje

šta znači Zoološki

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoološki (od grčke reči: zoon, logos) zoologijski, koji se odnosi na nauku o životinjama; zoolo-ška stanica zavod za ispitivanje i proučavanje životinjskog sveta, naročito morskih životinja; zoološki vrt vrt u kojem se podižu i taje životinje, radi posmatranja i proučavanja.

Reč Zoološki sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, логос) зоологијски, који се односи на науку о животињама; зооло-шка станица завод за испитивање и проучавање животињског света, нарочито морских животиња; зоолошки врт врт у којем се подижу и таје животиње, ради посматрања и проучавања.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z