Skip to main content

Zoološki značenje

Šta znači Zoološki


Zoološki

latinica:

Definicija i značenje reči Zoološki (od grčke reči: zoon, logos) zoologijski, koji se odnosi na nauku o životinjama; zoološka stanica zavod za ispitivanje i proučavanje životinjskog sveta, naročito morskih životinja; zoološki vrt vrt u kojem se podižu i taje životinje, radi posmatranja i proučavanja.

Reč Zoološki napisana unazad: ikšolooz

Zoološki se sastoji od 8 slova.

sta je Zoološki

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z