Skip to main content

Zoomagnetizam značenje

šta znači Zoomagnetizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoomagnetizam (od grčke reči: zoon, magnes magnet) životni magnetizam, tobožnji uticaj živčanog, nervnog života jednog čoveka na živčani, nervni život nekog drugog čoveka u cilju lečenja; zove sei biomagne-tizamk magnetoterapija.

Reč Zoomagnetizam sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, магнес магнет) животни магнетизам, тобожњи утицај живчаног, нервног живота једног човека на живчани, нервни живот неког другог човека у циљу лечења; зове сеи биомагне-тизамк магнетотерапија.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z