Skip to main content

Zoomagnetizam značenje

Šta znači Zoomagnetizam


Zoomagnetizam

latinica:

Definicija i značenje reči Zoomagnetizam (od grčke reči: zoon, magnes magnet) životni magnetizam, tobožnji uticaj živčanog, nervnog života jednog čoveka na živčani, nervni život nekog drugog čoveka u cilju lečenja; zove sei biomagnetizamk magnetoterapija.

Reč Zoomagnetizam napisana unazad: mazitengamooz

Zoomagnetizam se sastoji od 13 slova.

sta je Zoomagnetizam

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z