Skip to main content

Zoomorfav značenje

šta znači Zoomorfav

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoomorfav (od grčke reči: zoon, morphe oblik) koji ima oblik životinje.

Reč Zoomorfav sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, морпхе облик) који има облик животиње.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z