Skip to main content

Zoomorfav značenje

Šta znači Zoomorfav


Zoomorfav

latinica:

Definicija i značenje reči Zoomorfav (od grčke reči: zoon, morphe oblik) koji ima oblik životinje.

Reč Zoomorfav napisana unazad: vafromooz

Zoomorfav se sastoji od 9 slova.

sta je Zoomorfav

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z