Skip to main content

Zoomorfi značenje

šta znači Zoomorfi

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoomorfi (od grčke reči: zoon, morphe oblik) pl. tvorevine (ili: stvari) izrađene u obliku životinja.

Reč Zoomorfi sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, морпхе облик) пл. творевине (или: ствари) израђене у облику животиња.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z