Skip to main content

Zoomorfi značenje

Šta znači Zoomorfi


Zoomorfi

latinica:

Definicija i značenje reči Zoomorfi (od grčke reči: zoon, morphe oblik) pl. tvorevine (ili: stvari) izrađene u obliku životinja.

Reč Zoomorfi napisana unazad: ifromooz

Zoomorfi se sastoji od 8 slova.

sta je Zoomorfi

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z