Skip to main content

Zoomorfizam značenje

Šta znači Zoomorfizam


Zoomorfizam

latinica:

Definicija i značenje reči Zoomorfizam (od grčke reči: zoon, morphe) zamišljanje i predstavljanje u obliku životinja.

Reč Zoomorfizam napisana unazad: mazifromooz

Zoomorfizam se sastoji od 11 slova.

sta je Zoomorfizam

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z