Skip to main content

Zoomorfoze značenje

Šta znači Zoomorfoze


Zoomorfoze

latinica:

Definicija i značenje reči Zoomorfoze (od grčke reči: zoon, morphe oblik) pl. geologija: okamenjene životinje iz ranijih geoloških perioda.

Reč Zoomorfoze napisana unazad: ezofromooz

Zoomorfoze se sastoji od 10 slova.

sta je Zoomorfoze

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z