Skip to main content

Zoomorfoze značenje

šta znači Zoomorfoze

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoomorfoze (od grčke reči: zoon, morphe oblik) pl.geologija: okamenjene životinje iz ranijih geoloških perioda.

Reč Zoomorfoze sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, морпхе облик) пл. геол. окамењене животиње из ранијих геолошких периода.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z