Skip to main content

Zoon značenje

Šta znači Zoon


Zoon

latinica:

Definicija i značenje reči Zoon (od grčke reči: zoon) životinja.

Reč Zoon napisana unazad: nooz

Zoon se sastoji od 4 slova.

sta je Zoon

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z