Skip to main content

Zoonomija značenje

šta znači Zoonomija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoonomija (od grčke reči: zoon, nomos zakon) nauka o životu, o zakonima i načelima kojih se treba držati da bi se očuvala životna sposobnost.

Reč Zoonomija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, номос закон) наука о животу, о законима и начелима којих се треба држати да би се очувала животна способност.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z