Skip to main content

Zoonomija značenje

Šta znači Zoonomija


Zoonomija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoonomija (od grčke reči: zoon, nomos zakon) nauka o životu, o zakonima i načelima kojih se treba držati da bi se očuvala životna sposobnost.

Reč Zoonomija napisana unazad: ajimonooz

Zoonomija se sastoji od 9 slova.

sta je Zoonomija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z