Skip to main content

Zoonoze značenje

Šta znači Zoonoze


Zoonoze

latinica:

Definicija i značenje reči Zoonoze (od grčke reči: zoon, nosos bolest) pl. medicina: zarazne bolesti domaćih životinja koje mogu preći i na ljude koji dolaze u dodir s njima ili sa njihovim izmetinama (bedrenica, besnilo, sakagija i dr.).

Reč Zoonoze napisana unazad: ezonooz

Zoonoze se sastoji od 7 slova.

sta je Zoonoze

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z