Skip to main content

Zoonoze značenje

šta znači Zoonoze

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoonoze (od grčke reči: zoon, nosos bolest) pl.medicina: zarazne bolesti domaćih životinja koje mogu preći i na ljude koji dolaze u dodir s njima ili sa njihovim izmetinama (bed-renica, besnilo, sakagija i dr.).

Reč Zoonoze sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, носос болест) пл. мед. заразне болести домаћих животиња које могу прећи и на људе који долазе у додир с њима или са њиховим изметинама (бед-реница, беснило, сакагија и др.).


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z