Skip to main content

Zoonozologija značenje

Šta znači Zoonozologija


Zoonozologija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoonozologija (od grčke reči: zoon, nosos, logia nauka) nauka o životinjskim bolestima.

Reč Zoonozologija napisana unazad: ajigolozonooz

Zoonozologija se sastoji od 13 slova.

sta je Zoonozologija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z