Skip to main content

Zoonozologija značenje

šta znači Zoonozologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoonozologija (od grčke reči: zoon, nosos, logia nauka) nauka o životinjskim bolestima.

Reč Zoonozologija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, носос, логиа наука) наука о животињским болестима.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z