Skip to main content

Zoopaleontologija značenje

Šta znači Zoopaleontologija


Zoopaleontologija

latinica:

Definicija i značenje reči Zoopaleontologija (od grčke reči: zoon, palaios star, drevni, on, ontos biće, logia) v. paleozoologija

Reč Zoopaleontologija napisana unazad: ajigolotnoelapooz

Zoopaleontologija se sastoji od 17 slova.

sta je Zoopaleontologija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z