Skip to main content

Zoopaleontologija značenje

šta znači Zoopaleontologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoopaleontologija (od grčke reči: zoon, palaios star, drevni, on, ontos biće, logia) v. paleozoologija

Reč Zoopaleontologija sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, палаиос стар, древни, он, онтос биће, логиа) в. палеозоологија


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z