Skip to main content

Zooplanktoni značenje

šta znači Zooplanktoni

Na latinici: Definicija i značenje reči Zooplanktoni (od grčke reči: zoon, planktos koji luta tamo-amo) životinjski organizmi koji plutaju po vodi nošeni strujama

Reč Zooplanktoni sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, планктос који лута тамо-амо) животињски организми који плутају по води ношени струјама


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z