Skip to main content

Zooplanktoni značenje

Šta znači Zooplanktoni


Zooplanktoni

latinica:

Definicija i značenje reči Zooplanktoni (od grčke reči: zoon, planktos koji luta tamoamo) životinjski organizmi koji plutaju po vodi nošeni strujama

Reč Zooplanktoni napisana unazad: inotknalpooz

Zooplanktoni se sastoji od 12 slova.

sta je Zooplanktoni

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z