Skip to main content

Zooplast značenje

Šta znači Zooplast


Zooplast

latinica:

Definicija i značenje reči Zooplast (od grčke reči: zoon, plasso uobličavam, izrađujem) onaj koji ume da izrađuje životinjske oblike

Reč Zooplast napisana unazad: tsalpooz

Zooplast se sastoji od 8 slova.

sta je Zooplast

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z