Skip to main content

Zooplastičan značenje

šta znači Zooplastičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Zooplastičan (od grčke reči: zoon, plasso) koji se tiče radova zooplasta, koji sadrži radove zooplasta, npr. zooplastični kabinet ili muzej zbirka ispunjenih životinja.

Reč Zooplastičan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, плассо) који се тиче радова зоопласта, који садржи радове зоопласта, нпр. зоопластични кабинет или музеј збирка испуњених животиња.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z