Skip to main content

Zooplastičan značenje

Šta znači Zooplastičan


Zooplastičan

latinica:

Definicija i značenje reči Zooplastičan (od grčke reči: zoon, plasso) koji se tiče radova zooplasta, koji sadrži radove zooplasta, npr. zooplastični kabinet ili muzej zbirka ispunjenih životinja.

Reč Zooplastičan napisana unazad: načitsalpooz

Zooplastičan se sastoji od 12 slova.

sta je Zooplastičan

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z