Skip to main content

Zoopsihologija značenje

Šta znači Zoopsihologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoopsihologija (od grčke reči: zoon, psyche duša, logia) nauka o duševnim pojavama kod životinja.

Reč Zoopsihologija napisana unazad: ajigolohispooz

Zoopsihologija se sastoji od 14 slova.

Šta je Zoopsihologija

На Ћирилици: (грч. зоон, псyцхе душа, логиа) наука о душевним појавама код животиња.

Slično: 
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z