Skip to main content

Zoopsija značenje

šta znači Zoopsija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoopsija (od grčke reči: zoon, opsis viđenje)medicina: priviđanje životinja.

Reč Zoopsija napisana unazad: zoopsija i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, опсис виђење) мед. привиђање животиња.

Slično: 
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z