Skip to main content

Zoospora značenje

Šta znači Zoospora


Zoospora

latinica:

Definicija i značenje reči Zoospora (od grčke reči: zoon, sporos seme, plod, usev) daziologija: bespolne ćelije koje vrše umnožavanje.

Reč Zoospora napisana unazad: aropsooz

Zoospora se sastoji od 8 slova.

sta je Zoospora

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z