Skip to main content

Zoospora značenje

šta znači Zoospora

Na latinici: Definicija i značenje reči Zoospora (od grčke reči: zoon, sporos seme, plod, usev) fiziol. bespolne ćelije koje vrše umnoža-vanje.

Reč Zoospora sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, спорос семе, плод, усев) физиол. бесполне ћелије које врше умножа-вање.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z