Skip to main content

Zootehnika značenje

Šta znači Zootehnika


Zootehnika

latinica:

Definicija i značenje reči Zootehnika (od grčke reči: zoon, techne veština) nauka o gajenju domaćih životinja i njihovom prilagođavanju određenim potrebama.

Reč Zootehnika napisana unazad: akinhetooz

Zootehnika se sastoji od 10 slova.

sta je Zootehnika

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z