Skip to main content

Zootehnika značenje

Šta znači Zootehnika

Na latinici: Definicija i značenje reči Zootehnika (od grčke reči: zoon, techne veština) nauka o gajenju domaćih životinja i njihovom prilagođavanju određenim potrebama.

Reč Zootehnika napisana unazad: akinhetooz

Zootehnika se sastoji od 10 slova.

Šta je Zootehnika

На Ћирилици: (грч. зоон, тецхне вештина) наука о гајењу домаћих животиња и њиховом прилагођавању одређеним потребама.

Slično: 
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z