Skip to main content

Zootipoliti značenje

Šta znači Zootipoliti


Zootipoliti

latinica:

Definicija i značenje reči Zootipoliti (od grčke reči: zoon, typos otisak, lithos kamen) pl. kamenje sa životinjskim otiscima

Reč Zootipoliti napisana unazad: itilopitooz

Zootipoliti se sastoji od 11 slova.

sta je Zootipoliti

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z