Skip to main content

Zootokija značenje

šta znači Zootokija

Na latinici: Definicija i značenje reči Zootokija (od grčke reči: zoon, tikto rađam, tokos rađanje) rađanje živih mladunaca, npr. kod sisara itd.

Reč Zootokija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, тикто рађам, токос рађање) рађање »сивих младунаца, нпр. код сисара итд.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z