Skip to main content

Zootoksin značenje

šta znači Zootoksin

Na latinici: Definicija i značenje reči Zootoksin (od grčke reči: zoon, toxikon otrov za strele) otrov koji luče životinje višeg reda (zmije, pčele, muve, škorpioni i dr.).

Reč Zootoksin sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, тоxикон отров за стреле) отров који луче животиње вишег реда (змије, пчеле, муве, шкорпиони и др.).


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z