Skip to main content

Zootoksin značenje

Šta znači Zootoksin


Zootoksin

latinica:

Definicija i značenje reči Zootoksin (od grčke reči: zoon, toxikon otrov za strele) otrov koji luče životinje višeg reda (zmije, pčele, muve, škorpioni i dr.).

Reč Zootoksin napisana unazad: niskotooz

Zootoksin se sastoji od 9 slova.

sta je Zootoksin

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z