Skip to main content

Zootomija značenje

Šta znači Zootomija


Zootomija

latinica:

Definicija i značenje reči Zootomija (od grčke reči: zoon, teme sečenje, rezanje) životinjska anatomija, anatomija životinja.

Reč Zootomija napisana unazad: ajimotooz

Zootomija se sastoji od 9 slova.

sta je Zootomija

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z