Skip to main content

Zootrop značenje

Šta znači Zootrop


Zootrop

latinica:

Definicija i značenje reči Zootrop (od grčke reči: zoon, trope obrt, povrat) opt. živi točak, aparat osnovan na načelu zakašnjavanja svetlosnih utisaka: na unutrašnjoj površini jednog doboša nalazi se niz slika koje predstavljaju razne uzastopne položaje jednog tela koje se kreće (npr. konja u trku). Kada se doboš brzo okreće, pa se gleda kroz proreze na toj površini u unutrašnjost, izgleda kao da se to telo zaista kreće: stroboskop.

Reč Zootrop napisana unazad: portooz

Zootrop se sastoji od 7 slova.

sta je Zootrop

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z