Skip to main content

Zootropejon značenje

Šta znači Zootropejon


Zootropejon

latinica:

Definicija i značenje reči Zootropejon (od grčke reči: zoon, trepho hranim) mesto gde se podižu i taje životinje.

Reč Zootropejon napisana unazad: nojeportooz

Zootropejon se sastoji od 11 slova.

sta je Zootropejon

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z