Skip to main content

Zootropejon značenje

šta znači Zootropejon

Na latinici: Definicija i značenje reči Zootropejon (od grčke reči: zoon, trepho hranim) mesto gde se podižu i taje životinje.

Reč Zootropejon sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. зоон, трепхо храним) место где се подижу и таје животиње.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z