Skip to main content

Zooza značenje

šta znači Zooza

Na latinici: Definicija i značenje reči Zooza (od grčke reči: zoosis) oživljavanje; spasavanje ili održavanje života.

Reč Zooza sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (грч. зоосис) оживљавање; спасавање или одржавање живота.


Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinjama; zooksa...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njihovu ishran...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauka koja isp...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z