Skip to main content

Zooza značenje

Šta znači Zooza


Zooza

latinica:

Definicija i značenje reči Zooza (od grčke reči: zoosis) oživljavanje; spasavanje ili održavanje života.

Reč Zooza napisana unazad: azooz

Zooza se sastoji od 5 slova.

sta je Zooza

Slično:
Zoohrezija nauka o stočarstvu, stočarstvo....
Zoohlorela biol. jednoćelijska alga koja živi u simbiozi sa životinja...
Zoohirurgija veština lečenja životinjskih rana....
Zoohigijena nauka koja proučava uslove života domaćih životinja, njih...
Zoohemija nauka o hemijskim materijama u životinjskom telu, tj. nauk...
Zoofor arh. stub ili svod koji drži na sebi životinju....
Sve reči na slovo z