Skip to main content

žur-fiks značenje

Šta znači žur-fiks


žur-fiks

latinica:

Definicija i značenje reči žur-fiks (od francuske reči: jour fixe) u otmenim kućama: utvrđeni dan primanja u nedelji kada se može doći u posetu i bez poziva, dan primanja.

Reč žur-fiks napisana unazad: skif-ruž

žur-fiks se sastoji od 8 slova.

sta je žur-fiks

Slično:
Šta znači Zurle muz. narodni drveni duvački muzički instrument sa dvostru...
Šta znači žur-fiks u otmenim kućama: utvrđeni dan primanja u nedelji kada se ...
Šta znači žurnata nadnica, dnevnica. ...
Šta znači žurnalistika novinstvo, novinarstvo. ...
Šta znači žurnalista novinar, onaj koji živi od novinarstva; pisar dnevni-čar; ...
Šta znači žurnalizirati pisati po novinama, baviti se novinarstvom; trg. unositi ...