Skip to main content

žurnalizirati značenje

Šta znači žurnalizirati


žurnalizirati

latinica:

Definicija i značenje reči žurnalizirati (od francuske reči: journaliser) pisati po novinama, baviti se novinarstvom; trgovina: unositi u poslovne knjige, knjižiti.

Reč žurnalizirati napisana unazad: itarizilanruž

žurnalizirati se sastoji od 13 slova.

sta je žurnalizirati

Slično:
Šta znači Zurle muz. narodni drveni duvački muzički instrument sa dvostru...
Šta znači žur-fiks u otmenim kućama: utvrđeni dan primanja u nedelji kada se ...
Šta znači žurnata nadnica, dnevnica. ...
Šta znači žurnalistika novinstvo, novinarstvo. ...
Šta znači žurnalista novinar, onaj koji živi od novinarstva; pisar dnevni-čar; ...
Šta znači žurnalizirati pisati po novinama, baviti se novinarstvom; trg. unositi ...