Skip to main content

žurnalizirati značenje

šta znači žurnalizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči žurnalizirati (fr. journaliser) pisati po novinama, baviti se novinarstvom;trgovina: unositi u poslovne knjige, knjižiti.

Reč žurnalizirati sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (фр. јоурналисер) писати по новинама, бавити се новинарством; трг. уносити у пословне књиге, књижити.


Zurle muz. narodni drveni duvački muzički instrument sa dvostrukim jezičk...
žur-fiks u otmenim kućama: utvrđeni dan primanja u nedelji kada se može doći...
žurnata nadnica, dnevnica. ...
žurnalistika novinstvo, novinarstvo. ...
žurnalista novinar, onaj koji živi od novinarstva; pisar dnevni-čar; dnevničar...
žurnalizirati pisati po novinama, baviti se novinarstvom; trg. unositi u poslovne...
Sve reči na slovo z