Skip to main content

Zurle značenje

Šta znači Zurle


Zurle

latinica:

Definicija i značenje reči Zurle (pere. surna, od turske reči: žurna) muz. narodni drveni duvački muzički instrument sa dvostrukim jezičkom; svira se obično uz pratnju tupana.

Reč Zurle napisana unazad: elruz

Zurle se sastoji od 5 slova.

sta je Zurle

Slično:
Zurle muz. narodni drveni duvački muzički instrument sa dvostru...
žur-fiks u otmenim kućama: utvrđeni dan primanja u nedelji kada se ...
žurnata nadnica, dnevnica. ...
žurnalistika novinstvo, novinarstvo. ...
žurnalista novinar, onaj koji živi od novinarstva; pisar dnevni-čar; ...
žurnalizirati pisati po novinama, baviti se novinarstvom; trg. unositi ...
Sve reči na slovo z