Skip to main content

žurnalistika značenje

Šta znači žurnalistika

Na latinici: Definicija i značenje reči žurnalistika (fr. journal) novinstvo, novinarstvo.

Reč žurnalistika napisana unazad: akitsilanruž

žurnalistika se sastoji od 12 slova.

Šta je žurnalistika

На Ћирилици: (фр. јоурнал) новинство, новинарство.

Slično: 
Zurle muz. narodni drveni duvački muzički instrument sa dvostrukim jezičk...
žur-fiks u otmenim kućama: utvrđeni dan primanja u nedelji kada se može doći...
žurnata nadnica, dnevnica. ...
žurnalistika novinstvo, novinarstvo. ...
žurnalista novinar, onaj koji živi od novinarstva; pisar dnevni-čar; dnevničar...
žurnalizirati pisati po novinama, baviti se novinarstvom; trg. unositi u poslovne...
Sve reči na slovo zj