Skip to main content

žurnalistika značenje

Šta znači žurnalistika


žurnalistika

latinica:

Definicija i značenje reči žurnalistika (od francuske reči: journal) novinstvo, novinarstvo.

Reč žurnalistika napisana unazad: akitsilanruž

žurnalistika se sastoji od 12 slova.

sta je žurnalistika

Slično:
Šta znači Zurle muz. narodni drveni duvački muzički instrument sa dvostru...
Šta znači žur-fiks u otmenim kućama: utvrđeni dan primanja u nedelji kada se ...
Šta znači žurnata nadnica, dnevnica. ...
Šta znači žurnalistika novinstvo, novinarstvo. ...
Šta znači žurnalista novinar, onaj koji živi od novinarstva; pisar dnevni-čar; ...
Šta znači žurnalizirati pisati po novinama, baviti se novinarstvom; trg. unositi ...