Skip to main content

žurnata značenje

Šta znači žurnata


žurnata

latinica:

Definicija i značenje reči žurnata (od italijanske reči: giornata) nadnica, dnevnica.

Reč žurnata napisana unazad: atanruž

žurnata se sastoji od 7 slova.

sta je žurnata

Slično:
Šta znači Zurle muz. narodni drveni duvački muzički instrument sa dvostru...
Šta znači žur-fiks u otmenim kućama: utvrđeni dan primanja u nedelji kada se ...
Šta znači žurnata nadnica, dnevnica. ...
Šta znači žurnalistika novinstvo, novinarstvo. ...
Šta znači žurnalista novinar, onaj koji živi od novinarstva; pisar dnevni-čar; ...
Šta znači žurnalizirati pisati po novinama, baviti se novinarstvom; trg. unositi ...