Skip to main content

žurnal značenje

Šta znači žurnal


žurnal

latinica:

Definicija i značenje reči žurnal (fr journal, od italijanske reči: giornale, od latinske reči: jornale) dnevnik, delovodnik; dnevnik, dnevni list, časopis, novine; modni list; trgovina: dnevni beležnik, dnevnik, štraca.

Reč žurnal napisana unazad: lanruž

žurnal se sastoji od 6 slova.

sta je žurnal

Slično:
Šta znači Zurle muz. narodni drveni duvački muzički instrument sa dvostru...
Šta znači žur-fiks u otmenim kućama: utvrđeni dan primanja u nedelji kada se ...
Šta znači žurnata nadnica, dnevnica. ...
Šta znači žurnalistika novinstvo, novinarstvo. ...
Šta znači žurnalista novinar, onaj koji živi od novinarstva; pisar dnevni-čar; ...
Šta znači žurnalizirati pisati po novinama, baviti se novinarstvom; trg. unositi ...