Skip to main content

žurnal značenje

šta znači žurnal

Na latinici: Definicija i značenje reči žurnal (fr journal,od italijanske reči: giornale, od latinske reči: jornale) dnevnik, delovodnik; dnevnik, dnevni list, časopis, novine; modni list;trgovina: dnevni beležnik, dnevnik, štraca.

Reč žurnal sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр јоурнал, итал. гиорнале, нлат. јорнале) дневник, деловодник; дневник, дневни лист, часопис, новине; модни лист; трг. дневни бележник, дневник, штраца.


Zurle muz. narodni drveni duvački muzički instrument sa dvostrukim jezičk...
žur-fiks u otmenim kućama: utvrđeni dan primanja u nedelji kada se može doći...
žurnata nadnica, dnevnica. ...
žurnalistika novinstvo, novinarstvo. ...
žurnalista novinar, onaj koji živi od novinarstva; pisar dnevni-čar; dnevničar...
žurnalizirati pisati po novinama, baviti se novinarstvom; trg. unositi u poslovne...
Sve reči na slovo z