Skip to main content

žurnalizam

Šta znači žurnalizam


žurnalizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči žurnalizam (od francuske reči: journalisme) novinarstvo; novinarski stalež.

Reč žurnalizam napisana unazad: mazilanruž

žurnalizam se sastoji od 10 slova.

sta je žurnalizam

Slično:
Šta znači Zurle muz. narodni drveni duvački muzički instrument sa dvostru...
Šta znači žur-fiks u otmenim kućama: utvrđeni dan primanja u nedelji kada se ...
Šta znači žurnata nadnica, dnevnica. ...
Šta znači žurnalistika novinstvo, novinarstvo. ...
Šta znači žurnalista novinar, onaj koji živi od novinarstva; pisar dnevni-čar; ...
Šta znači žurnalizirati pisati po novinama, baviti se novinarstvom; trg. unositi ...